Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Disclaimer en privacy

Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van GEJE Truck Hydraulics BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacy


Via onze webshop worden persoonsgegevens verwerkt om een bestelling te kunnen verwerken. GEJE Truck Hydraulics BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit geldt ook voor bestellingen die telefonisch of per mail worden geplaatst.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:


 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden en noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen


GEJE is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-10-2020.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • IBAN en BIC
 • E-mailadressen


Registreren

U kunt zich registreren in onze webshop. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij contact met u kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang gegevens
U kunt te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. Door een mail te sturen aan verkoop@geje.nl kunt u ons opdracht geven om deze gegevens permanent uit onze systemen te verwijderen. Het bewaren van uw gegevens is van belang indien u bestellingen bij ons blijft plaatsen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per e-mail.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres en naam worden automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens/cookies
Bij bezoek aan onze website kunnen uw (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.
GEJE gebruikt cookies, Javascript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • Het optimaliseren van de website en de integratie van Social Media;
 • Het verzamelen en analyseren van statistieken;
 • Het gebruik, beheren en gericht kunnen tonen van advertenties en het vaststellen van de goede werking hiervan


Voor een aantal van bovenstaande punten is het vaststellen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via GEJE en internetgedrag volgen zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Youtube. 

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Advertenties
Onze webshop vertoont geen advertenties van derden.

Verstrekking aan derden
Voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van aantal ondersteunende administratie-systemen en een back-up faciliteit. Daarnaast komt het voor dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een bedrijf buiten de EU voor verwerking van onze nieuwsbrief. Dit bedrijf is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Met de leveranciers van ondersteunende systemen/faciliteiten hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Contactgegevens
GEJE Truck Hydraulics
Röntgenweg 8
8503 AG Joure

verkoop@geje.nl

+31 515 581 808
-
Lage kosten

Uw kosten houden wij laag door het efficiënt inpakken en slim combineren van zendingen.

-
Snelle levering

Besteld vóór 16:00 uur? Uw bestelling wordt dezelfde werkdag nog verzonden.

-
Levering op maat

Voor elk merk en type truck en elke toepassing voor laden en lossen hebben wij een passende oplossing.

-
Ruime voorraad

Wij beschikken over een ruime voorraad van een breed assortiment aan hydrauliek.

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen