Details maken het verschil Inloggen | Registreren
Privacy

Privacyverklaring

Via onze webshop worden persoonsgegevens verwerkt om een bestelling te kunnen verwerken. GEJE Truck Hydraulics BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit geldt ook voor bestellingen die telefonisch of per mail worden geplaatst.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden en noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening;

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

GEJE is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-5-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Bedrijfsnaam
  • BTW nummer
  • Naam contactpersoon
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres

 

Registreren

U kunt zich registreren in onze webshop. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Toegang gegevens

U kunt te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. Door een mail te sturen aan verkoop@geje.nl kunt u ons opdracht geven om deze gegevens permanent uit onze systemen te verwijderen. Het bewaren van uw gegevens is van belang indien u bestellingen bij ons blijft plaatsen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres en naam wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Locatiegegevens/cookies

Bij bezoek aan onze website kunnen uw (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Wij plaatsen geen cookies indien u onze website bezoekt.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Advertenties

Onze webshop vertoont geen advertenties van derden.

 

Verstrekking aan derden

Voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van aantal ondersteunende administratie-systemen en een back-up faciliteit. Daarnaast komt het voor dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een bedrijf buiten de EU voor verwerking van onze nieuwsbrief. Dit bedrijf is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Met de leveranciers van ondersteunenende systemen/faciliteit hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld.

 

 

Contactgegevens

GEJE Truck Hydraulics

Hermes 10

8448 CK Heerenveen

verkoop@geje.nl

+31 515 581 808